Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14727
Title: Tek Yönlü Düşük Yoğunluklu İçi Boş Yerel Eğrilikli Lifler İçreren Kompozitlerin Basınç Altında Kırılmasının Teorik Limiti
Authors: Akbarov, Surkay
Köşker, R.
Çoban, F.
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, Üç-boyutlu lineerleştirilmiş stabilite teorisi kapsamında, yerel eğrilikli, içi boş tek lif içeren sonsuz uzunluklu elastik bir malzemenin yapısındaki stabilite kaybı araştırılmıştır. Stabilite kaybı kriteri olarak başlangıçta var olduğu kabul edilen yerel eğilme genliklerinin büyüyüp sonsuza gitmeye başlaması durumu kabul edilmiştir ve yükün bu değeri kritik yük olarak belirlenmiştir. Stabilite kaybı, bahsedilen kompozit malzemeye, lif yönünde sonsuzda p yoğunluklu homojen yayılmış normal basınç kuvvetleri etki gösterdiğinde araştırılmış ve bununla ilgili sayısal veriler elde edilmiştir.
In this paper, the investigation of the stability loss in the structure of the infinite elastic media containing a local curved hollow single fiber is made in the framework of the Three- Dimensional Linearized Theory of Stability. It is assumed that this fiber has an initial infinitesimal local imperfection and as a stability loss criterion, the external compressive force is taken, for which the initial infinitesimal local imperfection starts to increase and grow indefinitely. This investigation of the stability loss is studied when the body is loaded at infinity by uniformly distributed normal forces with intensity p acting in the direction of the fibers and the corresponding numerical results are presented.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14727
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005_akbarov.pdf542.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.