Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14716
Title: İdeal Olmayan Temas Koşullarıyla Birleşmiş Piezoelektrik Tabaka ve Piezoelektrik Yarı Sonsuz Düzlemden Oluşan Sistemin Harmonik Yükleme Etkisindeki Dinamik Davranışı
Authors: Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Koç, Nagihan
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Piezoelektrik örtü tabakası ve piezoelektrik yarı düzlemden oluşan sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elasto elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir.Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. İdeal olmayan temas koşullarına sahip örtü tabakası ve yarı düzlemden oluşan sistemdeki ara yüzeydeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü tabakası ve yarı sonsuz düzlemin PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması halleri için elde edilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14716
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004_akbarov.pdf274.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.