Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14710
Title: Elastik Zemine Oturan Sonsuz Uzun Elastik Kirişin Hareketli Yük Altında Dinamik Davranışı
Authors: Kahya, Volkan
Turan, Muhittin
Araz, Onur
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, elastik zemine oturan sonsuz uzun kirişin hareketli yük altında dinamik davranışı incelenmiştir. Hareket denkleminin analitik çözümü için üstel Fourier dönüşümü kullanılmıştır. Ters dönüşümlerde ortaya çıkan integrallerin hesabı rezidü integral teoremi ile yapılmış ve kirişin dinamik yer değiştirmelerinin yük hızı, yatak katsayısı ve sönüme göre değişimi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hareketli Yük, Rezidü Teoremi, Fourier Dönüşümü, Sonsuz Kiriş, Elastik Zemin
In this study, dynamic behavior of an infinite elastic beam on elastic foundation under moving load is investigated. The complex Fourier transform and the residue integral theorem are used in the analytical solution. Variation of dynamic displacements of the beam under moving loads is investigated with the load speed, the foundation stiffness, the beam damping. Keywords: Moving Load, Residue Theorem, Fourier Transform, Infinite Beam, Elastic Foundation
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14710
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
034_kahya.pdf842.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.