Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14709
Title: Çok Açıklıklı Kirişlerin Hareketli Yük Etkisi Altındaki Dinamik Davranış
Authors: Kahya, Volkan
Araz, Onur
Turan, Muhittin
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, hareketli yük etkisindeki iki açıklıklı kirişin dinamik davranışı incelenmiştir. Dinamik davranış, mod süperpozisyon metodu ile analitik olarak, sonlu elemanlar metodu ile de sayısal olarak elde edilmiştir. Yük hızında meydana gelen değişimin dinamik davranış üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, söz konusu etkilerin iki açıklıklı kirişin dinamik davranışı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Anahtar kelimeler: Hareketli yük, Dinamik büyütme çarpanı, Çok açıklıklı kiriş
In this paper, dynamic analysis of two-span beams subjected to moving loads is performed. The dynamic responses of two-span beam are obtained analytically by using the assumed mode method, and numerically by using the finite element method. Effects of the load speed on the dynamic response of two-span beams are examined. Numerical results show that the above mentioned effects play very important role on the dynamic behavior of two-span beams. Keywords: Moving load, Dynamic amplification factor, Multi-span beam
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14709
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033_kahya.pdf208.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.