Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14708
Title: Hareketli Yük Altında Köprü Titreşimlerinin Ayarlı Kütle Sönümleyiciler Kullanılarak Azaltılması
Authors: Kahya, Volkan
Araz, Onur
Turan, Muhittin
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, ayarlı kütle sönümleyiciler (AKS) kullanılarak hareketli yük etkisindeki tek açıklıklı köprülerde meydana gelen titreşimlerin azaltılması problemi ele alınmıştır. Problemin çözümü analitik ve sayısal olarak iki farklı yoldan yapılmıştır. AKS kullanımının köprünün dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, AKS kullanımının köprülerde titreşimin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Hareketli yük, Ayarlı kütle sönümleyici, Köprü, Titreşim azaltma
In this paper, the problem of vibration reduction of single span bridges under moving loads using tuned mass dampers (TMDs) is considered. Solution of the problem is obtained by using both analytical and numerical methods. Effect of the use of TMDs on the dynamic behavior of bridges are examined. Numerical results show that the use of TMDs has a great effect on suppression of the bridge vibrations. Keywords: Moving load, Tuned mass damper, Bridge, Vibration suppression
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14708
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032_kahya.pdf423.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.