Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14698
Title: Kafes Yapıların Modifiye Edilmiş Yapay Arı Koloni Algoritması İle Optimizasyonu
Authors: Değertekin, S. Özgür
Fırat, Mehmet Ülker
Hayalioğlu, M. Sedat
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, kafes yapıların optimizasyonunda modifiye edilmiş yapay arı koloni algoritması (MABC) kullanılmıştır. Yapay arı koloni algoritması (ABC); arı kolonilerindeki çalışma mekanizması ve arıların nektar elde etmek için izledikleri stratejilerin taklit edilmesini esas alan sezgisel optimizasyon yöntemidir. Optimizasyon probleminin formülasyonunda; deplasman ve gerilme sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı kafes yapı’nın elde edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntemin etkinliği daha önce standart yapay arı koloni algoritması ve farklı sezgisel optimizasyon yöntemleriyle kullanılarak optimum tasarımı yapılmış 200 elemanlı, 29 tasarım değişkenli kafes yapı üzerinde test edilmiştir. Yapılan kıyaslamalar; modifiye edilmiş yapay arı koloni algoritmasının, standart yapay arı koloni algoritması ve diğer optimizasyon yöntemlerine göre daha iyi bir tasarım elde ettiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Kafes yapılar, Modifiye edilmiş yapay arı koloni algoritması, Optimizasyon
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14698
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023_degertekin.pdf465.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.