Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14689
Title: İki Çeyrek Düzlem Üzerine Oturan Elastik Bir Tabakanın Sürtünmesiz Ve Ayrılmalı Temas Problemi
Authors: Adıyaman, Gökhan
Birinci, Ahmet
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, rijit dairesel bir panç aracılığı ile P tekil yükü ve simetrik olarak etkiyen yayılı bir yük ile yüklenen, iki elastik çeyrek düzlem üzerine oturan, elastik bir tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problem integral dönüşüm teknikleri ve sınır şartları kullanılarak iki adet integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. İntegral denklem sistemini Gauss-Jacobi integral formülasyonu kullanılarak çözülmüş ve Matlab yardımıyla yazılan bir program yardımıyla sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada panç-tabaka ve tabaka-çeyrek düzlem arasındaki temas mesafelerinin ve bu temas yüzeyleri boyunca oluşacak temas gerilmesi dağılımlarının farklı yükleme durumları için değişimleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas problemi, çeyrek düzlem, tekil integral denklem, Gauss-Jacobi İntegral formülasyonu
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14689
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015_birinci.pdf403.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.