Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14687
Title: Eksenel Yüklemeye Maruz Değişken Kesitli Euler-Bernoulli Kirişinin Üstel Matris Yöntemi İle Enine Titreşim Analizi
Authors: Bahşi, Muhammet Mustafa
Çevik, Mehmet
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada eksenel yüklemeye maruz kirişin enine titreşim denklemi olan yüksek mertebeden değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemin üstel matris yöntemiyle çözümü sunulmuştur. Bu yöntemde temel olarak, üstel fonksiyonlar ve türevlerinin matris formları inşa edilmiş ve matris formlarının toplamlarına sıralama noktaları uygulanarak temel matris denklemi elde edilmiştir. Elde edilen bu matris denklemi cebirsel lineer denklem sistemine karşılık gelmektedir. Bu denklem sistemi temel matris işlemleri ile çözülmüştür. Elde edilen yaklaşık çözümlerin artık ve mutlak hataları incelenmiştir. Yöntemin etkinliğini gösterebilmek için birkaç sayısal problem örnek olarak ele alınmıştır.
This paper presents an exponential matrix method for the solution of transverse vibration of a beam subjected to an axial compressive load of , governed by the high order linear differential equation with variable coefficients. The problem is considered with the mixed conditions. In this method, the matrix forms of exponential functions and their derivatives are constructed basically and then the fundamental matrix equation is formed by the use of collocation points. This matrix equation corresponds to a system of linear algebraic equations and it is solved by basic matrix operations. The residual and absolute errors of the approximate solution are investigated. Some numerical examples are given to demonstrate the efficiency of the method.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14687
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013_bahsi.pdf852.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.