Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14671
Title: Tarımsal Atık İle Katkı-lanmış Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerin Fiziksel, Mekanik Ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi
Authors: Öztürk, Nilay Küçükdoğan
Sever, Kutlay
Sütçü, Mücahit
Seki, Yoldaş
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, asma çubuğu katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozit malzemeler üretilmiş ve termal mekanik olarak karakterize edilmiştir. Asma çubukları bıçaklı öğütücü ve halkalı değirmen kullanılarak öğütülmüş ve toz formuna getirilmiştir. Kompozitler, YYPE içerisine farklı miktarlarda asma çubuğu (ağırlıkça %10, 20, 30 ve 40) ilave edilerek termo-kinetik (Gelimat) mikser ile hazırlanmıştır. Asma çubuğu takviyeli YYPE kompozitlerin eğilme, çekme, kristalografik ve termal özellikleri incelenmiştir. Asma çubuğu YYPE içerisine katıldıktan sonra YYPE’nin elastik modül değerlerinde artış tespit edilmiştir. Üretilen kompozit malzemeler arasında %20 oranında asma çubuğu katkılı YYPE’nin en iyi çekme ve eğilme mukavemeti sergilemektedir. Üretilen YYPE kompozitlerin ısıl dayanımları YYPE içerisine katılan asma çubuğunun oranının artmasıyla artmış olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: asma çubuğu, gelimat termokinetik mikser, polimer kompozitler, YYPE
In this study, vine stem filled high density polyethylene composite (HDPE) materials were produced and characterized. Vine stems were grinded and turned into the powder form by using a blade grinder and a ring mills. Composites, which were obtained by adding different amounts of vine stem (10, 20, 30 and 40% wt.) powder into HDPE, were prepared by using Gelimat Thermokinetic Mixer. The flexural, tensile, crystallographic and thermal properties of waste vine stem filled HDPE composites were investigated. HDPE containing 20% waste vine stem exhibited the greatest tensile and flexural strengths. Furthermore, it has been found that thermal decomposition of HDPE was delayed with increasing additive value of vine stem. Keywords: Vine stems, gelimat thermokinetic mixer, polymer composites, HDPE
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14671
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089_ozturk.pdf439.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.