Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKutlu, Akiftr_TR
dc.contributor.authorUğurlu, Bahadırtr_TR
dc.contributor.authorOmurtag, Mehmet Hakkıtr_TR
dc.date.accessioned2017-06-16T09:51:07Z-
dc.date.available2017-06-16T09:51:07Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14657-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Pasternak zeminine yaslanan ve durağan akışkanla etkileşen Mindlin plaklarının serbest titreşim analizi için bir çözüm yöntemi sunulmuştur. Plak zemin sistemi için Hellinger-Reissner prensibi uygulanmış, yapı-akışkan etkileşimi içinse bir sınır eleman çözümü sunulmuştur. Önerilen çözüm şemasında akışkan etkisi plak yer değiştirmeleri cinsinden tarif edilmiş ve plak hareket denklemlerine eksu kütlesi formunda dahil edilmiştir. Yöntemin uygulaması olarak rijit akışkan tanklarının dairesel taban plakları ele alınmış, plak kalınlık-genişlik oranı, akışkan doluluk oranı gibi sistem parametrelerinin plağın dinamik davranışı üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a new solution strategy for the free vibration analysis of Mindlin plates lying on Pasternak foundation and interacting with a quiescent fluid domain is presented. The Hellinger-Reissner variational principle is adopted for the plate-foundation system to generate a mixed finite element formulation and a boundary element solution scheme is presented for the fluid-structure interaction. Through the suggested formulation, the added mass matrix is defined in terms of plate deflection, which is then integrated into the plate equations of motion. Circular bottom plates of rigid fluid storage tanks are investigated as application of the method. The effect of the system parameters, such as thickness to width and fluid filling ratios, on the plate dynamic performance is thoroughly studied.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleZemin Ve Akışkan İle Etkileşen Plakların Serbest Titreşim Problemi İçin Bir Sınır Eleman-Karışık Sonlu Eleman Çözümütr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076_kutlu.pdf718.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.