Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14645
Title: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (Fgm) Yapılmış Silindir, Küre Ve Değişken Kalınlıklı Diskte Radyal Doğrultuda Sürekli Rejimde Fourıer Isı İletimi İçin Analitik İfadeler
Authors: Kacar, İlyas
Boğa, Cem
Korkmaz, Cem
Yıldırım, Vebil
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada sürekli rejimde Fourier ısı iletimi teorisi kullanılarak, radyal doğrultuda basit kuvvet (simple power) fonksiyonuna uyacak şekilde fonksiyonel derecelendirilmiş kalın cidarlı silindirik ve küresel kaplar ile değişken kesitli disklerin ısıl analizleri, iç ve dış yüzeylerde tanımlı sabit sıcaklık sınır şartları (birinci tip sınır şartı/Dirichlet şartları) kullanılarak analitik olarak gerçekleştirilmiştir. Euler-Cauchy tipinde elde edilen diferansiyel denklemler çözülerek, söz konusu yapılarda radyal doğrultuda sıcaklık ve ısı akısı değişim fonksiyonları kapalı olarak sunulmuştur. Bu çalışmada elde edilen formüller doğrudan ilgili yapıların analitik ısıl gerilme analizlerinde kullanılabileceği gibi sayısal analizlerden elde edilen sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla da kullanılabilecektir. Üç farklı FGM için gerçekleştirilen uygulamada, yoğunluk ve özgül ısının radyal doğrultudaki değişimlerinin hassas bir ısıl analiz için mutlaka göz önüne alınması gerektiği anlaşılmıştır.
In this study, thermal analysis of radially functionally graded thick-walled cylindrical, spherical vessels, and variable cross-section discs is investigated analytically by steady-state one dimensional Fourier heat conduction theory with first kind (prescribed temperature/ Dirichlet conditions) boundary conditions at inner and outer surfaces. By solving differential equations in the form of Euler-Cauchy and by using the simple power material grading rule, the temperature and heat flux functions in the radial direction are presented in closed forms. Present formulas may be used directly for the analytic thermal stress analysis of such structures and for testing the results obtained by numerical analyses as benchmark formulas, as well. In three different FGM applications, it is revealed that the radial variation of both the density and specific heat should be account for an accurate thermal analysis.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14645
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
065_kacar.pdf565 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.