Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14644
Title: Betonun Kırılma Parametreleri ile Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişki
Authors: İnce, Ragıp
Bildik, A. Tevfik
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için, önce kullanılan malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerini belirlemek için şartnameler ve araştırmacılar tarafından birçok lineer olmayan kırılma mekaniği modelleri önerilmektedir. Bu modeller kohezif ve eşdeğer elastik çatlak yaklaşımları olarak sınıflandırılmaktadır. Betonun kırılma mekaniğinde kiriş numuneler yaygın olarak kullanılmakla birlikte, küp ve silindir numuneler taşınabilirlik, hafiflik ve boyut etkisi çalışmalarında kolaylık sağlaması açısından bazı avantajlara sahiptir. Bu çalışmada farklı doz ve su/çimento oranları kullanılarak hazırlanan küp numuneler üzerinde kama-yarma deneyi yapılarak İki Parametreli Kırılma Modeline göre betonun kırılma parametreleri tayin edilmiştir. Ayrıca aynı karışımlardan 150 mm lik küp numuneler üzerinde basınç ve yarma-çekme deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak betonun kırılma parametreleri ile basınç ve yarma-çekme mukavemetleri arasında bazı regresyon bağıntıları türetilmiştir.
To analyze a concrete structure according to the fracture mechanics, its fracture parameters are needed to be determined at first. Many non-linear fracture models have been proposed by design codes and investigators to determine fracture parameters of concrete. These models can be classified as the cohesive crack models and the effective crack models. Although the notched beam specimens have been commonly used in concrete fracture, there have been some advantages of the cubical/cylindrical specimens such as compactness and lightness. In this study, the wedge-splitting tests on cube specimens with different cement contents and water/cement ratios were performed for fracture models based on the two-parameter fracture model. In addition, the compressive strength values and the splitting strength values on cubes with 150 mm of these mixes were determined. Consequently, some relationships based on regression between the fracture parameters and the strength properties of concrete were derived. The results of the split-cube tests look viable and very promising.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14644
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
064_ince.pdf660.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.