Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14643
Title: Rijit Ortam Üzerindeki Piezoelektrik Örtü Tabakası Ve Piezoelektrik Levhadan Oluşan Sistemin Dinamik Davranışı
Authors: İlhan, Nihat
Koç, Nagihan
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Piezoelektrik örtü tabakası ve rijit ortam üzerindeki piezoelektrik levhadan oluşan sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elektro-elasto dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir. Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Tam temas koşullarına sahip örtü tabakası ve levhadan oluşan sistemin ara yüzeyindeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü tabakası ve levhanın PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması halleri için ve farklı levha kalınlıkları için elde edilmiştir.
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic load of a system comprising piezoelectric covering layer and a piezoelectric layer on a rigid foundation, within the scope of the piecewise-homogeneous body model utilizing electro-elasto dynamic linear theory. The investigations were made for a two-dimensional problem (plane-strain state) Mathematical formulation of the sought problem is performed and the solution of the obtained boundary value problem is found by applying Fourier transformation. It is assumed that between the covering layer and half-plane perfect contact conditions are satisfied. An algorithm is proposed and employed to obtain numerical results on the distribution of stresses acting on the interface plane. The effects of material parameters and plate thicknesses on numerical results related to stress distribution are presented. The piezoelectric materials PZT-5A, PZT-5H, PZT-4 and PZT- 7A are examined.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14643
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
063_ilhan.pdf517.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.