Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14641
Title: Alüminyum Plakaların Balistik Performansının Araştırılması
Authors: Hakan, Mevlüt
Güneş, Recep
Apalak, Mustafa Kemal
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Metal bilimcilerin geniş araştırma ve çalışmaları sonucu alüminyum alaşımı levhalar düşük yoğunluk, yüksek yapısal mukavemet ve enerji emiş kapasitesi özellikleri nedeniyle uçak yapıları, gemi, bina ve köprü gibi çok çeşitli uygulamaların yanında hafif korunma sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Alüminyum plakaların balistik performansının araştırılması yapılmıştır. Yapıda kullanılan plakalar 10 mm kalınlığında ve 50x50mm boyutunda 2024-T3 alüminyum alaşımıdır. Alüminyum plakaların plaka açısı ve plaka kalınlığı değiştirilerek v=750 m/s hızda gönderilen FSP (Parçacık Benzetimli Mermiler) mermiye karşı optimum değerleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 10 mm plaka ve merminin normalle yaptığı açı ? = 0º, 30º, 45º ve 60º olacak şekilde Lambert-Jonas yaklaşımına göre balistik limit hızı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımlar, Balistik Test, Balistik limit, Açılı Darbe
As a result of extensive research and studies of metallurgists, aluminum plates are frequently used in a wide variety of applications including aircraft structures, ships, bridges, and buildings, in addition to light protection systems because of the characteristics of low density, high structural strength and energy absorption capacity. The aim of this study was to investigate the ballistic performance of aluminum plates. 10-mm thick and 50x50mm sized 2024-T3 aluminum plates were used in structures. The plate angle and plate thickness of aluminum plates were changed and optimum values were investigated subject to the FSP (Fragment Simulating Projectile) projectile sent with a velocity of 750 m/s. Furthermore, ballistic limit velocity according to Lambert-Jonas approach was identified in such a way that the angle which 10 mm plate and projectile make with the normal would be ? = 0°, 30°, 45° and 60°. Key Words: Aluminum Alloys, Ballistic Test, Ballistic Limit, Oblique Impact
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14641
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
061_hakan.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.