Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14639
Title: Viskoelastik Malzemeden Yapılmış İki Katlı İçi Boş Dairesel Silindirde Eksenel Simetrik Boyuna Dalgaların Dispersiyonu Hakkında
Authors: Akbarov, S. D.
Koçal, T.
Kepçeler, T.
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu makalede, lineer viskoelastik malzemeden yapılmış iki katlı içi boş silindirde eksenel simetrik boyuna dalga yayılımı çalışmasından bahsedilmektedir. Araştırmalar viskoelastisite teorisinin kesin denklemleri kullanılarak parçalı homojen cisim modeli kapsamında yapıldı. Silindir katman materyallerinin bünye denklemleri fraksiyonel eksponansiyel operatörler aracılığıyla tanımlandı ve bu bağıntılar nümerik araştırmalarda kullanıldı. Dispersiyon eğrilerinde problem parametrelerinin değişken değerlerindeki birtakım seçilmiş dispersif sönüm durumları sunulmaktadır ve bu eğriler üzerinde reolojik parametrelerin etkisi tartışılmıştır.
The paper deals with the study of axisymmetric longitudinal wave propagation (dispersion) in the bi-layered hollow circular cylinder made of linear viscoelastic materials. The investigations are made within the scope of the piecewise homogeneous body model by utilizing of the exact equations of the linear viscoelasto-dynamics. The layers’ materials of the cylinder are described through fractional exponential operators and this relations are used in the numerical investigations. Dispersion curves are submitted for certain selected dispersive attenuation cases under various values of the problem parameters and the influence of the rheological parameters on these curves are discussed.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14639
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006_akbarov.pdf863.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.