Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14634
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErmiş, Mervetr_TR
dc.contributor.authorEratlı, Nihaltr_TR
dc.contributor.authorArgeso, Hakantr_TR
dc.contributor.authorKutlu, Akiftr_TR
dc.contributor.authorH., Omurtag, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2017-06-16T09:51:04Z-
dc.date.available2017-06-16T09:51:04Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14634-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Timoshenko çubuk kuramına dayalı karışık sonlu eleman formülasyonu kullanılarak daire kesitli konik tipi doğrusal viskoelastik helislerin düzgün yayılı yük etkisinde dinamik davranışını araştırmaktır. Doğrusal viskoelastik malzemenin kayma modülü standart model ile tanımlanmış ve Poisson oranı elastik alınmıştır. Sonlu eleman çözümlemesi Laplace uzayında gerçekleştirileceği için, viskoelastik malzeme özellikleri karşıgelim ilkesi kullanılarak belirlenmiş ve. Laplace uzayında elde edilen sonuçlar, geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Örnek problemlerde iki farklı sınır koşulu kullanılmıştır: bir ucundan tutulu diğer ucu serbest helis ve iki ucu tutulu helis. Her iki durum için adım ve impulsif tiplerinde (dikdörtgen, sinüzoidal, dik üçgen ve üçgen formlarında olmak üzere) düşeyde etkiyen dinamik yayılı yüklemeler etkisindeki helislerin dinamik davranışı incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe objective of this study is to investigate the dynamic behavior of a linear viscoelastic conical type helical bar having a solid circular cross-section subjected to vertical distributed loading by using the mixed finite method based on Timoshenko beam theory. It is assumed that, the linear viscoelastic material exhibits the standard type of distortional behavior while having elastic Poisson's ratio. The finite element analysis is carried out in Laplace space, the material properties are implemented into the formulation through the use of the correspondence principle. The results are transformed back to the time domain numerically by using of the Modified Durbin's transformation algorithm. Two different cases of boundary conditions are considered in the sample problems: helix fixed from one end (cantilevered) and helix fixed from two ends. For each case, the dynamic responses of the helices are determined for step and impulsive types (having rectangular, sinusoidal, right triangular and triangular forms) of dynamic vertical distributed loadings.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleKonik Tipi Viskoelastik Helislerin Farklı Yüklemeler Altındaki Dinamik Davranışıtr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
055_ermis.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.