Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEratlı, Nihaltr_TR
dc.contributor.authorErmiş, Mervetr_TR
dc.contributor.authorArgeso, Hakantr_TR
dc.contributor.authorKutlu, Akiftr_TR
dc.contributor.authorH., Omurtag, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2017-06-16T09:51:03Z-
dc.date.available2017-06-16T09:51:03Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14631-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, viskoelastik parametrelerin dairesel kesitli fıçı (barrel) tipi doğrusal viskoelastik helislerin dinamik davranışı üzerindeki etkileri Timoshenko çubuk kuramını esas alan bir karışık sonlu eleman algoritması kullanılarak incelenmiştir. Helisin iki ucundan tutulu ve dinamik olarak adım tipinde düzgün yayılı yük etkisinde olduğu varsayılmıştır. Doğrusal viskoelastik malzemede, kayma şekil değiştirmelerinin standart modele ve hacimsel şekil değiştirmelerinin ise Kelvin modele uygun davranış gösterdiği kabul edilmiş ve karşıgelim ilkesi kullanılarak malzeme özellikleri çözüm algoritmasına eklenmiştir. Helis probleminin çözümü Laplace uzayında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar geliştirilmiş Durbin dönüşüm algoritması kullanılarak zaman uzayına taşınmıştır. Doğrusal viskoelastik fıçı tipi helislerin dinamik davranışına ait sayısal sonuçlar detaylı olarak irdelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effects of viscoelastic parameters on the dynamic behavior of a linear viscoelastic circular cross-sectioned barrel type helix is investigated by using the mixed finite element method based on the Timoshenko beam theory. The helix is assumed to be fixed from both ends and subjected to dynamic step type of vertical distributed loading. The linear viscoelastic material exhibits standard type of distortional behavior and Kelvin type of bulk compressibility, and, the material properties are implemented into the formulation through the use of the correspondence principle. The solutions of the helix problem are obtained in the Laplace space and the results are transformed back to the time domain numerically by means of the Modified Durbin's transformation algorithm. Numerical results for the dynamic behavior of linear viscoelastic barrel type helix are discussed extensively.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleFıçı Tipi Doğrusal Viskoelastik Helislerin Dinamik Davranışıtr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_eratli.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.