Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14589
Title: Hızlı Tren Köprülerinin Rezonans Titreşimlerinin Azaltılmasında Seri Bağlı Ayarlı Kütle Sönümleyiciler
Authors: Araz, Onur
Kahya, Volkan
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, yüksek hızlı trenlerin (YHT) etkisindeki demiryolu köprülerinde meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında seri bağlı ayarlı kütle sönümleyicilerin (SAKS) kullanımı ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan köprü Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre, tren ise bir dizi hareketli kuvvetten meydana gelen kuvvet serisi olarak modellenmiştir. Eurostar YHT etkisindeki basit mesnetli bir köprü üzerinde gerçekleştirilen analizler, rezonans hızı altında meydana gelen titreşimlerin azaltılmasında SAKS'ın tek bir ayarlı kütle sönümleyiciye (AKS) göre daha etkili olduğunu göstermiştir.
In this paper, series tuned mass dampers (STMDs) are considered for suppressing the vibration of railway bridges under high-speed trains. A railway bridge is modeled as an Euler-Bernoulli beam and a train is simulated as a series of moving forces. Numerical results from simply supported bridge under Eurostar train show that the proposed STMD is more effective than a single TMD in reducing dynamic responses during resonant speeds.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14589
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014_araz.pdf713.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.