Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14581
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYenier, Zafertr_TR
dc.contributor.authorŞen, İbrahimtr_TR
dc.contributor.authorSever, Kutlaytr_TR
dc.contributor.authorSeki, Yoldaştr_TR
dc.contributor.authorMehmet, Sarıkanat,tr_TR
dc.date.accessioned2017-06-16T09:50:54Z-
dc.date.available2017-06-16T09:50:54Z-
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14581-
dc.descriptionKonferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015tr_TR
dc.descriptionConference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kitosan biyopolimeri grafen nanopartikülleri ile takviye edilmiştir. Polimerik kompozitler ağırlıkça farklı oranlarda grafen kullanılarak çözelti döküm tekniği ile hazırlanmıştır. Çekme testleri kompozitlerin çekme dayanımı ve Young modülünü belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kitosanın termal iletkenliğine grafenin etkisi tespit edilmiştir. % 2 grafen kitosan içerine katıldığında, kitosanın çekme dayanımı ve Young Modülü sırasıyla % 72 ve % 170 artmıştır. Kompozitlerin termal iletkenliği kitosan ile kıyaslandığında çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractChitosan polymer was reinforced with graphene nanoparticles in this study. Polymeric composites were prepared by the solution casting technique using graphene at different weight ratios. Tensile tests were carried out to determine tensile strength and Young’s modulus of the composites. The effect of graphene on thermal conductivity of chitosan was also determined. The tensile strength and Young’s modulus of chitosan increased by approximately 72 % and 170 %, respectively when 3 wt.% of graphene was added into chitosan. The thermal conductivity values of these composites were obtained to be higher in comparison with that of chitosan.en_US
dc.publisherTeorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesitr_TR
dc.publisherTheoretical and Applied Mechanical Turkish National Committeeen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleGrafen Takviyeli Biyokompozitlerin Mekanik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeConference Paperen_US
dc.typeKonferans Bildirisitr_TR
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121_yenier.pdf298.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.