Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14581
Title: Grafen Takviyeli Biyokompozitlerin Mekanik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Authors: Yenier, Zafer
Şen, İbrahim
Sever, Kutlay
Seki, Yoldaş
Mehmet, Sarıkanat,
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada kitosan biyopolimeri grafen nanopartikülleri ile takviye edilmiştir. Polimerik kompozitler ağırlıkça farklı oranlarda grafen kullanılarak çözelti döküm tekniği ile hazırlanmıştır. Çekme testleri kompozitlerin çekme dayanımı ve Young modülünü belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kitosanın termal iletkenliğine grafenin etkisi tespit edilmiştir. % 2 grafen kitosan içerine katıldığında, kitosanın çekme dayanımı ve Young Modülü sırasıyla % 72 ve % 170 artmıştır. Kompozitlerin termal iletkenliği kitosan ile kıyaslandığında çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Chitosan polymer was reinforced with graphene nanoparticles in this study. Polymeric composites were prepared by the solution casting technique using graphene at different weight ratios. Tensile tests were carried out to determine tensile strength and Young’s modulus of the composites. The effect of graphene on thermal conductivity of chitosan was also determined. The tensile strength and Young’s modulus of chitosan increased by approximately 72 % and 170 %, respectively when 3 wt.% of graphene was added into chitosan. The thermal conductivity values of these composites were obtained to be higher in comparison with that of chitosan.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14581
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121_yenier.pdf298.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.