Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14579
Title: Periyodik Olarak Sönümlenen İç Isı Üretimi Etki-sindeki Silindirin Akma Davranışı
Authors: Apatay, Tunç
Eraslan, Ahmet N.
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Periyodik iç ısı üreten bir silindirin akma davranışı Tresca akma kriteri yardımıyla incelenmektedir. Genelleştirilmiş birim şekil değiştirme durumu kabul edilmiştir. Silindir başlangıçta sıfır derece sıcaklığındadır ve daha sonra içerisinde periyodik olarak iç ısı üretilmektedir. Yüzey sıcaklığı daima başlangıç sıcaklığında tutulmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında silindir içerisindeki sıcaklık dağılımı Duhamel teoremi yardımıyla belirlenmiştir. Daha sonra karşılık gelen termoelastik çözüm elde edilmiştir. Silindir yüzeyinin akmaya göre kritik olduğu ve akmanın her zaman buradan başlayacağı gözlemlenmiştir. Kullanılan parametrelerin sayısal değerlerine göre iki değişik plastikleşme davranışı söz konusudur. Detaylı bir parametrik analiz yaparak silindirin nasıl ve ne zaman akacağını gösteren deformasyon diyagramı çizilmiştir.
Based on Tresca’s yield criterion, yielding of a solid cylinder subject to periodic internal heat generation is investigated. A state of generalized plane strain is presumed. The cylinder is initially at zero temperature and then internal heat is generated periodically. The surface of the cylinder is kept at its initial temperature throughout. In the first part of the study the temperature distribution in the cylinder is obtained by the use of Duhamel’s theorem. Then the corresponding thermoelastic solution is determined. It is observed that the surface of the cylinder is critical and yielding always commences there. Based on the values of the parameters, two different plasticization behaviors may occur. By performing a parametric analysis, deformation chart of the cylinder that dictates the type of the deformation is plotted.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14579
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012_apatay.pdf459.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.