Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14568
Title: Değişken Kalınlıklı Dönel Simetrik Dairesel Plakların Doğrusal Olmayan Analizi
Authors: Altekin, Murat
Mercan, Ali
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Değişken kalınlıklı dönel simetrik dairesel plakların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi sayısal olarak yapıldı. Çevresi boyunca ankastre dairesel plağın düzgün yayılı transvers yük altındaki davranışı incelendi. Plak malzemesinin homojen ve izotrop olduğu kabul edildi. Sayısal hesaplarda kullanılan sıradan (adi) diferansiyel denklem takımının çözümü için sonlu farklar ve Newton-Raphson yöntemleri kullanıldı. Plak kalınlığının sabit ve değişken olması durumları incelenerek orta noktadaki çökme değeri için literatürdeki değerlerle karşılaştırma yapıldı.
Geometrically nonlinear analysis of axisymmetric circular plates of variable thickness was made numerically. Clamped circular plate under uniform transverse pressure was investigated. The material of the plate was assumed to be homogeneous and isotropic. Finite difference and Newton-Raphson methods were used to solve the system of ordinary differential equations. The central deflection of the plate was compared with the solutions in the literature for both uniform and varying thickness.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14568
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
011_altekin.pdf571.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.