Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14566
Title: Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi
Authors: Tekeli, Hamide
Demir, Fuat
Dilmaç, Hakan
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Yapıların ötelenmesi, gerekli bina rijitliğinin sağlanmasında önemli bir göstergesidir. Günümüzde yapıların ötelenmesi, bilgisayar programları ile yapılan analizler ile elde edilmektedir. Yapı ötelenmeleri bilgisayar programları ile hesaplansa bile, uygulamacı mühendisin pratik formüllere ihtiyacı vardır. Aşırı yanal ötelenme, yapının hasar görmesine neden olabilir. Yanal ötelenmelerin sınırlandırılması bu hasarı önleyebilir. Bu nedenle yapıda meydana gelen yanal ötelenmelerin doğru bir şekilde belirlenmesi önemli bir konu olmaktadır. Bu çalışmada, çerçeveli binalarda kolon eksenel deformasyonlarının yanal ötelenmeye etkisi incelenmiştir. Çözümlemelerde çerçeveli yapıların ötelenmesi için literatürde önerilen genel diferansiyel denklemler düzenlenerek analitik ilişkiler elde edilmiştir. İlk olarak, diferansiyel denklem sonuçları SAP 2000 analiz programı sonuçları ile kıyaslanmıştır. Daha sonra diferansiyel denklemler yardımıyla çerçeveli bir bina üzerinde kolon eksenel deformasyonlarının ötelenmeye etkisi incelenmiştir.
The story drift of the structure is an important indicator for providing required stiffness. Nowadays, computer programs are used to determine the drift in the structures together with structural analysis. Even, structural drifts are calculated by computer programs, engineer needs a quick and realistic solution method. The large lateral displacement can cause damage to the structure. The limited lateral displacement can prevent this damage. Therefore, accurate determination of lateral sway in building is an important subject. In this study, the effects of column axial deformations are examined on sway of framed buildings. Analytical relations are obtained by utilizing the general differential equations given in literature. Firstly, the results of differential equations are compared with SAP 2000 program results. Then, the effects of column axial deformations are examined on sway of framed building by using differential equations.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14566
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108_tekeli.pdf665.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.