Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14564
Title: Karbon Nanotüplerle Güçlendirilmiş Fonksiyonel Derecelendirilmiş (Kngfd) Kirişlerin Statik Analizi
Authors: Şimşek, Mesut
Eraslan, Sinan
Adalı, Sarp
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada farklı sınır şartlarına sahip, karbon nanotüplerle (KN) güçlendirilmiş fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) kirişlerin statik davranışı Timoshenko ve Euler-Bernoulli kiriş teorilerine göre incelenmiştir. Çalışmada ele alınan kirişin FD tipi literatürde de yer alan düzgün dağılım, X dağılımı, O dağılımı ve V dağılımı olarak dört farklı şekilde seçilmiştir. Kirişin malzeme özellikleri kalınlık boyunca klasik karışım kurallarına göre değişmektedir. Düzgün yayılı yük etkisindeki kirişin statik analizi, toplam potansiyel enerjinin denge halinde minimum olması prensibinden hareketle direkt varyasyon yöntemlerinden olan Ritz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, karbon nanotüplerin farklı dağılımları ve hacim oranları ile mesnet koşullarının yer değiştirmeler ve gerilmeler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
In this study, the static behavior of a functionally graded (FG) carbon nanotube reinforced beams having various boundary conditions are investigated using Timoshenko and Euler-Bernoulli beam theories. The considered beams have the uniform, X, O and V distribution of carbon nanotube. The material properties vary in the thickness direction according to the classical rule of the mixture. The static analysis of the beam under uniformly distributed load is performed via Ritz method. In this study, the effects of various types of carbon nanotube distributions, the volume fraction and boundary on the deflection and axial normal stress are examined.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14564
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106_simsek.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.