Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14557
Title: Tek Katlı Tek Açıklıklı Düzlem Çerçevenin Hibrit Dinamik Benzeri Testi
Authors: Aksoylar, Cenk
Aksoylar, Nihan Doğramacı
Güzel, Ömer
Koç, Ebubekir
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Hibrit dinamik benzeri simülasyon, matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin avantajlarını birleştiren bir yöntemdir. Hibrit dinamik benzeri simülasyonda araştırılacak yapı, alt yapı parçalarına bölünür. Bu alt yapılardan deprem davranışı daha iyi bilinen, elastik sınırlarda davranan veya geometrik boyutları nedeniyle laboratuvar ortamında fiziksel olarak test edilmesi mümkün olmayanlar matematiksel olarak modellenir. Deprem davranışları asıl araştırma konusu olan ve doğrusal olmayan davranışların yoğunlaştığı alt yapılar ise laboratuvarda fiziksel olarak test edilirler. Bu çalışma kapsamında küçük ölçekli, tek katlı tek açıklıklı bir düzlem çerçevenin hibrit dinamik benzeri testi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarı”nda elcentro depremi ivme kaydı altında gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tamamen matematiksel modeller kullanılarak yapılan sayısal çözümlerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında gerçekleştirilen fiziksel numuneli hibrit dinamik benzeri testin yeterli ve istenilen hassasiyette sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
Hybrid pseudo dynamic simulation is a technique that combines the advantages of mathematical modeling and laboratory tests. The structural system is separated into sub-structures. The components whose seismic behavior are well known, behave elastically or cannot be physically tested in the laboratory because of geometrical sizes are modelled mathematically. On the other hand, the components whose seismic behavior are the main focus of the research or behave non-linearly are tested physically in the laboratory. In the framework of this study a small-scaled, single story, single span plane frame is tested with hybrid pseudo-dynamic simulation in “Structural Mechanics and Earthquake Research Laboratory” of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University under Elcentro earthquake ground motion record. The results are compared with hybrid simulations having mathematical models only. According to the results of the simulations with physical specimens, the hybrid pseudo-dynamic simulation gives satisfactory results within the required precision.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14557
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010_aksoylar.pdf967.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.