Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1455
Title: Sio2 – Nb2o5 Esaslı Çok Katmanlı Yansıtmayıcı Sistemler
Other Titles: Sio2 – Nb2o5 Based Multılayer Antıreflectıng Coatıngs
Authors: Tepehan, Galip
Erkan, Selen
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Sol-gel
ince film
yansıtmayıcı kaplama
SiO2
Nb2O5
Sol-gel
Thin Films
Anti-Reflective Coatings
SiO2
Nb2O5
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Nb2O5 ve SiO2 ince filmlerinin karışımlarından oluşturulan üç katlı yansıtmayıcı filmler elde edilmiştir. Film hazırlama tekniği olarak sol-gel döndürerek kaplama yöntemi kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlardan hazırlanan SiO2 – Nb2O5 karışımlarına 100 °C de 15 dakika ısıl işlem uygulanmış ve geçirgenlik – dalga boyu ve geçirgenlik – yansıtma değerlerinden kırma indis ve kalınlıkları belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlerden üç katmanlı sistem için teorinin önerdiği en uygun indis ve kalınlık değerleri seçilerek yansıtmayıcı sistem tasarlanmıştır. Corning 2947 cam üzerine gerçekleştirilen sistemde 720 nm dalga boyu değerinde camın %11 olan yansıtma değerinden %3 yansıtma değerine inilmiştir
In this work, three layer antireflecting films are obtained from the mixture of Nb2O5 and SiO2 thin films. Sol-gel spin coating method is used to prepare the film. SiO2 Nb2O5 mixtures prepared at various concentrations are heat treated at 100 °C for 15 minutes. Thicknesses and refractive indices are calculated from their reflectance and transmittance. The films coated on Corning 2947 glass and its reflectance is reduced to % 3 from % 11.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/1455
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3221.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.