Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1448
Title: Üç Boyutlu Antı – De Sıtter Uzayında Eınsteın Denklemlerinin Skaler Alan Varlığında Çözümleri
Other Titles: Solutıons Of Eınsteın’s Equatıons In Three Dımensıonal Antı-de Sıtter Space In The Presence Of A Scalar Fıeld
Authors: Hortaçsu, Mahmut
Birkandan, Tolga
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: AdS uzayı
üç boyutlu kütleçekim kuramları
skaler alan
AdS Space
Three dimensional gravity teories
scalar field
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İçerdiği negatif kozmolojik sabitle Anti–de Sitter uzayı üç boyutlu kütleçekimin çalışılması için en iyi seçimdir. Baňados, Teitelboim ve Zanelli tarafından bulunan üç boyutlu karadelik çözümü de birçok yönden dört boyutlu karadeliklere benzerlik göstermekle birlikte çalışılması daha zor olan dört boyutlu karadelik çözümlerine göre büyük imkanlar sağlamaktadır. Bizim çalışmamızda Choptuik ve Pretorius’un, bir skaler alanın Einstein denklemlerine kuple edildiğinde geldiği duruma önerdiği çözüm, metrikte bulunan parametrelere ve skaler alanın genliğine yapılan lineerleştirmeyle zamandan bağımsız olarak incelenmiştir. Çözümlerde karşılaşılan hipergeometrik denklemler sistemin konform simetrisinin varlığını ortaya koyması açısından ilginçtir. Yeni bir koordinat sistemine geçilerek uzay, sıfır - sonsuz sınırına taşınmış, kütle parametresi elde edilmiş ve çeşitli durumlarda uzayın aldığı hal incelenmiştir.
Anti–de Sitter space is the best choice to study three dimensional gravity with its negative cosmological constant. The three dimensional black hole solution found by Baňados, Teitelboim and Zanelli is similar to four dimensional black holes in many ways and it is studied because many of the properties of the four dimensional case can be seen in this mathematically easier case. In our study, the solution in which a scalar field coupled to Einstein’s equations suggested by Pretorius and Choptuik is studied by linearization of the metric parameters and the amplitude of the scalar field. And in our case, the system is time independent. The hypergeometric equations encountered are interesting in the sense that their presence signs the conformal symmetry of the problem. A coordinate transformation makes it possible to translate the whole space to zero – infinity limits. Calculating the mass parameter allows us to study the state of space in different conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/1448
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2205.pdf656.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.