Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1444
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPekcan, Öndertr_TR
dc.contributor.authorKısacıkoğlu, Kemal Batuhantr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-13T16:09:33Z-
dc.date.available2015-05-13T16:09:33Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1444-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBilgisayarların gelişimi ile birlikte gelişen simülasyonlar bilim dünyasının kullandığı önemli bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmada çeşitli polimer simülasyonlarının gerçekleştirilmesi için araçlar sunan bir kütüphane geliştirilmiştir. Bu kütüphaneyi kullanan çeşitli örnek simülasyon programları yine çalışma içerisinde sunulmuştur. Kütüphane genel olarak monomer ve lineer polimerlerin zahmetsizce oluşturulması ve hareket ettirilmesi için araçlar sunmaktadır. Polimerlerin hareketi kinetik Monte Carlo yöntemi ile sağlanmıştır. Ayrıca polimerlerin hareketlerinin incelenmesi için doğrudan enerji transferi yöntemini kullanan araçlarda kütüphaneye dahil edilmiştir. Bu kütüphane ile genel olarak polimerleşme, zincir difüziyonu ve polimerlerin konfigürasyonel değişim simülasyonları yapılabilir. Kütüphanenin sağladığı yapılar kullanılarak sızma (perkolasyon) gibi kafes yapı üzerinde çalışan simülasyonlarda yapılabilir. Bununla ilgili örnekler de yine çalışma içinde sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractGetting more complex with the help of developments in computer technology, computer simulations are becoming very important tools in science. In this study, a library allowing rapid development of various polymer simulations is created. Sample programs using this library are also presented. Primarily the library presents tools for creating and moving monomers and linear polymers. The movement of polymers is simulated by kinetic Monte Carlo method. Besides, tools using direct energy transfer are also included to observe the movement of polymers. With the help of this library, simulations of polymerization, chain interdiffusion and configurational change of polymers can easily be developed. Also with the structures within the library, it is possible to write simulations that work on lattice e.g. percolation. The samples of these simulations can also be found in the study.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPolimertr_TR
dc.subjectSimülasyontr_TR
dc.subjectKinetik Monte Carlotr_TR
dc.subjectEnerji Transferitr_TR
dc.subjectYazılım Kütüphanesitr_TR
dc.subjectPolymeren_US
dc.subjectSimulationen_US
dc.subjectKinetic Monte Carloen_US
dc.subjectEnergy Transferen_US
dc.subjectSoftware Libraryen_US
dc.titleKinetik Monte Carlo Yöntemi İle Polimer Simülasyonlarıtr_TR
dc.title.alternativePolymer Sımulatıons Wıth Kınetıc Monte Carlo Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1973.pdf758.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.