Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1423
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEksin, İbrahimtr_TR
dc.contributor.authorErenoğlu, Işıntr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-12T12:48:27Z-
dc.date.available2015-05-12T12:48:27Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1423-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Klasik PID ve Bulanık kontrolörün akıllı bir yöntemle harman lanmasından meydana gelen Akıllı Melez Bulanık PID kontrollör yapısı tanıtılmaktadır. Temel olarak bu tasarım metodunda, sistemde oluşan hatayla ilişkili bir fonksiyona bağlı harmanlama mekanizması yardımıyla klasik PID Kontrolör ve Bulanık Kontrolör birleştirilmektedir. Bununla birlikte, akıllı bir anahtarlama mekanizması, harmanlama mekanizmasının hangi kontrolörün (Klasik PID veya Bulanık Kontrolör) kontrol eyleminde öncelikli olarak baskın kullanılacağının kararını almaktadır. Yeni Akıllı Melez Kontrolör yapısı ile çeşitli sistemler için simülasyonlar yapılmakta ve sonuç olarak hem geçici hal cevabında hem de karalı hal cevabında her iki kontrolörden de (klasik PID kontrolör ve Bulanık kontrolör) daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Kontrolör parametreleri genetik algoritmalar yardımıyla belirlenmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a design methodology is introduced that blends the classical PID and the Fuzzy controllers in an intelligent way and thus a new intelligent hybrid controller has been achieved. Basically, in this design methodology, the classical PID and fuzzy controller has been combined by a blending mechanism that depends on a certain function of actuating error. Moreover, an intelligent switching scheme is induced on the blending mechanism that makes a decision upon the priority of the two controller parts; namely, the classical PID and the fuzzy constituents. The simulations done on various processes using the new hybrid fuzzy PID controller provides ‘better’ system responses in terms of transient and steady-state performances when compared to the pure classical PID or the pure fuzzy controller applications. The controller parameters are all tuned by the aid of genetic search algorithm.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBulanık Kontroltr_TR
dc.subjectPIDtr_TR
dc.subjectMelez Kontroltr_TR
dc.subjectFuzzy Controlen_US
dc.subjectPIDen_US
dc.subjectHybrid Controlen_US
dc.titleAkıllı Melez Bulanık Pıd Kontrolör Yapısıtr_TR
dc.title.alternativeAn Intelligent Fuzzy Pid Controller Structureen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4175.pdf652.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.