Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1423
Title: Akıllı Melez Bulanık Pıd Kontrolör Yapısı
Other Titles: An Intelligent Fuzzy Pid Controller Structure
Authors: Eksin, İbrahim
Erenoğlu, Işın
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Bulanık Kontrol
PID
Melez Kontrol
Fuzzy Control
PID
Hybrid Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Klasik PID ve Bulanık kontrolörün akıllı bir yöntemle harman lanmasından meydana gelen Akıllı Melez Bulanık PID kontrollör yapısı tanıtılmaktadır. Temel olarak bu tasarım metodunda, sistemde oluşan hatayla ilişkili bir fonksiyona bağlı harmanlama mekanizması yardımıyla klasik PID Kontrolör ve Bulanık Kontrolör birleştirilmektedir. Bununla birlikte, akıllı bir anahtarlama mekanizması, harmanlama mekanizmasının hangi kontrolörün (Klasik PID veya Bulanık Kontrolör) kontrol eyleminde öncelikli olarak baskın kullanılacağının kararını almaktadır. Yeni Akıllı Melez Kontrolör yapısı ile çeşitli sistemler için simülasyonlar yapılmakta ve sonuç olarak hem geçici hal cevabında hem de karalı hal cevabında her iki kontrolörden de (klasik PID kontrolör ve Bulanık kontrolör) daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Kontrolör parametreleri genetik algoritmalar yardımıyla belirlenmektedir.
In this study, a design methodology is introduced that blends the classical PID and the Fuzzy controllers in an intelligent way and thus a new intelligent hybrid controller has been achieved. Basically, in this design methodology, the classical PID and fuzzy controller has been combined by a blending mechanism that depends on a certain function of actuating error. Moreover, an intelligent switching scheme is induced on the blending mechanism that makes a decision upon the priority of the two controller parts; namely, the classical PID and the fuzzy constituents. The simulations done on various processes using the new hybrid fuzzy PID controller provides ‘better’ system responses in terms of transient and steady-state performances when compared to the pure classical PID or the pure fuzzy controller applications. The controller parameters are all tuned by the aid of genetic search algorithm.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1423
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4175.pdf652.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.