Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1418
Title: Kablolarda Elektriksel Ve Isıl Zorlanmaların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Çoklu Analizi
Other Titles: Multi–analysis Of Electrical And Thermal Stresses In Cables By Finite Element Method
Authors: Kalenderli, Özcan
Karaca, Gökhan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Yüksek Gerilim
Kablo
Elektriksel Zorlanma
Isıl Zorlanma
Sonlu Elemanlar Yöntemi.
High Voltage
Cable
Electrical Stress
Thermal Stress
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, kablolardaki elektriksel ve ısıl zorlanmalar hakkında bilgiler verilmiş ve bu zorlanmalar altında kabloların farklı toprak koşulları, yerleşim, gömülme derinlikleri, toprak yüzey sıcaklığı gibi değişkenlere bağlı olarak sıcaklık dağılımları bulunmuştur. Kullanım alanı her geçen gün artan yeraltı kablolarındaki elektriksel ve ısıl zorlanmaların sonlu elemanlarla ortak çözümü yapılmıştır. Farklı yerleşimler, kablo düzenleri ve derinlikler için zorlanmalar incelenmiştir, sıcaklık dağılımları ve akım taşıma kapasiteleri bulunmuştur. Bulunan değerler, kablo üreticilerinin verdiği değerlerle karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yüksek Gerilim, Kablo, Elektriksel Zorlanma, Isıl Zorlanma, Sonlu Elemanlar Yöntemi. Bilim Dalı Sayısal Kodu: 624.03.01
University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Electrical Engineering Programme : Electrical Engineering Supervisor : Associated Prof. Özcan KALENDERLİ Degree Awarded and Date : MSc – May 2006 ABSTRACT MULTI–ANALYSIS OF ELECTRICAL AND THERMAL STRESSES IN CABLES BY FINITE ELEMENT METHOD Gökhan KARACA In this thesis, general information about electrical and thermal stresses in cables are given and under these stresses, the temperature distribution of cables according to different surrounding soil properties, different cable arrangements, different laying depth and different ground temperature values are found. Multi electrical and thermal stresses of underground cables by finite element method are analyzed. Stresses in different laying, arrangements, depths are investigated and temperature distributions and current carrying capacities are found. The values obtained from analysis are compared with values given by cable manufacturers Keywords: High Voltage, Cable, Electrical Stress, Thermal Stress, Finite Element Method. Science Code: 624.03.01
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1418
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4059.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.