Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzer, Filiztr_TR
dc.contributor.authorDinçay, Demet Arslantr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2017-04-18T08:19:48Z-
dc.date.available2017-04-18T08:19:48Z-
dc.date.issued2014-07-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14100-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractTez çalışması 1960 dan 2010 yılları arasında konut iç mekan düzenlemelerinde yaşanan değişimleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belirlenen dönem aralığında dünya ile kurulan  sosyo-kültürel etkileşimler, önemli tarihsel olayların beraberinde yaşanan değişimler; Türkiye’de yaşanan siyasi değişimler ve buna bağlı sosyo-kültürel etkilerin tümünün mimari ve içmimari akımlar bazında değerlendirilmesi ve değişen yaşam dinamiklerinin kentli konut iç mekanı donatılarına yansıması incelenmiştir. Sinemanın toplumsal yaşama ayna olma gerçeği ve Türk sinemasının başlangıcından günümüze değin, gerçek mekan kullanılarak çekim yapma anlayışı, çalışma için uygun belgeleme ortamı yaratmıştır. Belirlenen dönem aralığına çekilmiş filmler uygun örnekleme metodu ile seçilmiş, örnekler üzerinden kentli konut iç mekan düzenlemelerinin elli yıllık değişimi incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThesis from 1960 and 2010 among residential interior arrangement aims to analyze the changes in the. Established in the range specified period of socio-cultural interaction with the world, important historical events of the changes along; The political changes in Turkey and the related architectural and interior design of all socio-cultural impact assessment on the basis of current and changing dynamics of life reflected in the urban housing interior equipment has been examined. Cinema is the mirror of truth and social life of the Turkish cinema from the beginning until today, to shoot using real sense of space, has created a work environment suitable for certification. The period specified range shot films selected by convenience sampling method, through examples of urban housing interior arrangement and fifty years of change were examined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİç Mimarlıktr_TR
dc.subjectKonuttr_TR
dc.subjectSinematr_TR
dc.subjectInterior Architectureen_US
dc.subjectDwellingen_US
dc.subjectCinemaen_US
dc.title1960-2010 Yılları Arasında İstanbul Kentli Konut İç Mekan Düzenlemelerini Türk Sineması Üzerinden Okumaktr_TR
dc.title.alternativeDeciphering Interior Architecture Of Dwelling Houses İn Istanbul Trough 1960-2010 Via Turkish Cinemaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID502092108tr_TR
dc.contributor.departmentMimarlıktr_TR
dc.contributor.departmentArchitectureen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10042992.pdf103.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.