Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13833
Title: Rüzgar Türbin Kulesinin Prefabrike Olarak Tasarlanması Ve Fizibilitesi
Other Titles: Design And Feasibility Of Prefabricated Wind Turbine Tower
Authors: Öztürk, Turgut
Turgut, Mehmet
10074434
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Rüzgar Türbin Kulesi
Prefabike Kule
Rüzgar Türbini Fizibilitesi
Kule Dinamiği
Civil Engineering
Wind Turbine Tower
Prefabricated Tower
Wind Tower Feasibility
Tower Dynamics
Issue Date: 12-Jun-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ülkemiz şartlarında uygulanmasına yönelik 120m kule yüksekliğine sahip bir rüzgar türbin kulesi tasarımı yapılmıştır. Tasarımda betonarme prefabrike elemanlar kullanılmıştır. IEC, ASCE/AWEA, ACI, EN ve TS yönetmeliklerinden faydalanılmıştır. Tasarıma ait yüzeysel bir fizibilite çalışması da yapılmış olup yatırıma uygun olup olmayacağı için bir öngörü oluşturulmuştur.
A wind turbine tower that has 120m-height tower has been designed for implementation in our country's conditions. The tower has been designed with prefabricated reinforced concrete units. IEC, ASCE/AWEA, ACI, EN and TS codes have beed used along designing. A basic feasibility study has been done to foresee if the project is suitable for investment or not.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13833
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.