Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13367
Title: Bazı Anisotropik Uzaylarda Sachs-wolfe Etkisi
Other Titles: Sachs-wolfe Effect In Some Anisotropic Spaces
Authors: Özdemir, Neşe
Zorba, Utku
10042841
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Kozmoloji
sachs-wolfe Etkisi
genel Görelilik
bıanchı Sınıflandırılması
kozmolojik Pertürbasyon.
Cosmology
sachs-wolfe Effect
general Relativity
bianchi Classification
cosmological Perturbation.
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Astrofiziksel gözlemler büyük ölçeklerde evrenin homojen (her noktadaki enerji yoğunluğu aynı) , izotrop (her doğrultudaki radyasyon aynı) ve hemen hemen düz olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki gözlemlere göre evreni en iyi tanımlayan model düz (k=0) Friedmann-Robertson-Walker (FRW) uzayıdır. FRW modeli uzaysal olarak homojen ve her doğrultuda aynı ölçekte genişleme faktörüyle zamanla genişlemekte yani izotroptur. Ancak, FRW modeli Kozmik Mikrodalga Fon (CMB) radyasyonundaki anizotropi, evrendeki madde dağılımı ve galaksilerin oluşumu gibi sorulara cevap verememektedir.
Astrophysical observations show that universe is homogeneous (energy density is the same at all points), isotropic (radiation comimg from all directions are the same) and almost flat on large scale. The best candidate metric defining the universe is Friedmann RobertsonWalker (FRW) which is homogeneous  and isotropic.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/13367
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10042841.pdf356.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.