Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13308
Title: Duygusal Dayanımlı Objeler Olarak Eklemeli Üretim İle Üretilmiş Ürünler
Other Titles: Additive Manufactured Products As Emotionally Durable Objects
Authors: Kaya Pazarbaşı, Çiğdem
Uygun, Selin
10117262
Endüstri ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: 3b Yazıcı
Eklemeli Üretim
Endüstriyel Tasarım
Ürün Tasarımı
Duygusal Tasarım
Emotionally Durable Design
Sustainable Design
Additive Manufacturing
3d Printers
Issue Date: 13-Jul-2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, eklemeli üretim yöntemi ile kullanıcıları tarafından üretilmiş olan ürünlerin, kullanıcıları için duygusal dayanımlı ürünler olup olmadığını araştırmaktadır. Aynı zamanda, bu çalışmada, ürünün kullanıcı tarafından üretildiğinde fazladan bir değer kazandığı öngörülmüş ve tartışılmıştır. Bu bağlamda, eklemeli üretim yöntemi ile kullanıcıları tarafından üretilmiş olan ürünlerin, üretimi sırasında bir değer kazandıkları önerilmiş ve bu değerin, ürünün duygusal dayanımlı olmasına bir katkısı olup olmadığı tartışılmıştır.
This study focuses on whether the additive manufactured products (AMP) produced by their owners can be emotionally durable products for their users with an additional value created during the production process. Implied from this concern, this study also considers the creation of a value in the production process and it examines whether this additional value turns the product into an emotionally durable piece. Therefore, the study mainly focuses on the emotional durability qualities of additive manufactured products and the production process making products emotionally durable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/13308
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.