Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1304
Title: 380 Kv Enerji İletim Sisteminde Hat Parafudr Koruması
Other Titles: Line Surge Arrester Protection Of 380 Kv Power Transmission Line
Authors: Özdemir, Aydoğan
Öztürk, Hilmi Coşkun
416821
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Hat Parafudru
Enerji İletim Hattı
ATP
Surge Arrester
Power Transmission Line
ATP
Issue Date: 15-Nov-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ATP benzetim yazılımı kullanılarak Türkiye 380 kV’luk elektrik iletim şebekesinin Erzurum-Özlüce enerji iletim hattı modellenmiş ve direklere düşen farklı parametreli yıldırım akımlarının oluşturacağı aşırı gerilimler incelenmiştir. Söz konusu hatta uzunca bir zamandır oluşan geçici açmaların nedenleri ve bunlara karşı alınacak önlemler kapsamında yürütülen tez çalışmasında; direk yapısı, direk topraklama direnci, hattın dalga empedansı, yıldırımın akımının zamanlaması, yıldırım akımının genliği parametre alınarak benzetimler yapılmış ve izolatörlerde oluşacak geçici aşırı gerilimler hesaplanmıştır. Benzetim sonuçlarına göre, yıldırım akımının tepe değeri ve zamanlamasına bağlı olarak, izolatörlerde geri atlama oluşturacak topraklama direnci değerleri belirlenmiştir. Mevcut durumda, farklı parametreler için, izolatörlerde geri atlama oluşturacak gerilimlerin üzerinde bir gerilim oluşmaması için optimum hat parafuduru yerleşimi sağlanmıştır. Elde edilen, benzeri çalışma sonuçlarıyla kıyaslanarak, çalışmanın doğruluğu irdelenmiştir.
This study presents ATP based simulation of Erzurum- Özlüce transmission line in 380 kV Turkish National Power Transmission system to analyze the overvoltages due to the lightning strokes to the towers. The simulations were performed to determine the transient voltages across the insulator terminals for several different tower configurations, tower grounding resistances, surge impedances of the lines, front times of lightning currents and lightning current magnitudes. Critical grounding resistances ensuring transient voltage magnitudes less than the withstand level of the insulators were determined for several different lightning strokes, optimal surge arresters allocation providing reasonable overvoltages were achived with respect to the probable lightning strokes in Turkey. Simulation results were compared with similar studies to confirm the validation of the allocation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/1304
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12102.pdf5.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.