Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12915
Title: İspanyol Piyano Müziğinde Otantisite Ve Piyano Tekniğinin Evrimi Üzerine Bir Çalışma-Albeniz, Granados Ve Falla'nın Eserlerinden Örnekler
Other Titles: A Study On The Authenticity And Evolution Of Piano Technique For Spanish Piano Music: With Selections From The Repertoire Of Albeniz, Granados And Falla If Necessary Thirdline
Authors: Cihat, Aşkın
Selen, Beray
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Flamenko
Müzik aletleri
Piyano
Çalgılama teknikleri
İspanyol müziği
Music
Flamenco
Musical instruments
Piano
Instrumentation techniques
Spanish music
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Özellikleri arasında otantik kökenler ve bölgesel karakteristikler barındıran piyano parçaları kendine has bir yöntemle incelenip etüt edilmelidir. Bu tarz parçalara örnek olarak İspanyol Piyano Literatürü örnek gösterilebilir. Bu çalışma bir piyanistin Granados Albeniz ve Falla'nın eserlerine birden fazla öğeyi işin içine katarak yaklaşabilmesini önermektedir. Bu faktörler arasında, Flamenko geleneğinin yanı sıra gitar, klavsen ve klavikord gibi diğer enstrümanların yapısal etkileri de sayılmalıdır. Çalışmanın ana hedefleri arasında en önemlisi, icracıları çaldıkları müzikal yapıların temeline doğru yönlendirebilmektir. Bunun yanında, teknik ve müzikal materyali pedagojik olarak sınıflandırabilme yeteneği, bu bestecilerin eserlerine yaklaşımda daha emin ve genelleştirilmiş bir tavrın sergilenebilmesinde çok yardımcıdır.
Pieces that have authentic characteristics and roots should be studied and viewed in a unique way- in this case; the material at hand is Spanish music. This study postulates a proposed approach to Spanish Piano repertoire of Granados, Albeniz and Falla that takes into account more than one factor; that these pieces are affected through flamenco culture, and bear instrumental idioms such as the guitar, clavichord and the harpsichord. This work aims to direct performers towards the roots of the music they are playing. In addition, it is helpful to be able to group musical material pedagogically at all times.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12915
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000147141001.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.