Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12887
Title: Kombine Çevrim Santrallerinde Verimlilik Ve Tasarruf Olanaklarının Belirlenmesi :örnek Bir Tesisin İncelenmesi
Other Titles: Energy Efficiency In Combined Cycle Power Plants And Determination Of Energy-saving Opportunities : Analysis Of A Sample Plant
Authors: Güler, Önder
Altay, Hale
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Elektrik gücü santralleri
Nükleer güç santralleri
Elektrik gücü üretimi
Rüzgar gücü santralleri
Energy
Electric power plants
Nuclear power plants
Electric power production
Wind power plants
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Yapılan çalışmanın amacı, bir kombine çevrim santrali olan ABC tesisinde sistemde toplam verimliliği arttırmak için yapılacakları, enerji tüketiminde verimliliğinin arttırılması için alınacak önlemleri anlatmaktır. Bu amaç doğrultusunda ABC Santrali'nde çalışmalar yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ABC Santrali'nde çalışmalar yapılmıştır. ABC Santrali yeni bir tesis olması sebebiyle enerji verimliliği açısından bazı tedbirler alınmış olduğu görülmektedir. Ancak verimlilik adına yapılması gereken konular da mevcuttur. Bütün incelemeler sonucunda enerjinin en verimli şekilde kullanılması hedef alınmıştır. Çalışmada Türkiye elektrik enerjisi durumundan bahsedilmiş, kombine çevrim santralleri ve kombine çevrim santrallerinde verim arttırma yöntemleri anlatılmıştır. Ayrıca tesiste üretim üniteleri ve yardımcı tesisler detaylı olarak incelenmiş ve verimlilik enerji tasarrufu çalışmaları, tasarruf noktalarının belirlenmesi, uygulanması ve enerji verimliliğine etkisi araştırılmıştır. Tesiste ısı ve elektrik enerjisinde tasarruf noktaları belirlenmiş, ayrıca tesisten elektrik enerjisi yanı sıra ısı enerjisi sağlanması durumu incelenmiştir.
The purpose of this study is to explain how to improve the total efficiency of ABC plant, which is a combined cycle plant, precautions to take at energy consumption and to depict regularities to provide the energy efficiency in the plant. Towards this purpose, some works have been done in the ABC plant. Because of the ABC plant is recently constructed, some precautions has been taken in the name of energy efficiency. Although, there are some works to do in the name of efficiency. In the conclusion of all examinations, utilizing energy are taken as the main aim. In the study, existing electrical energy status of Turkey, combined cycle plants and methods of improving efficiency in combined cycle plants are explained. Production units and assistant plants are examined detailed and determination of energy-saving points, their applications and their effects to the efficiency are explored. Heat and electricity energy-saving resources are determined in the plant; also the case of heat that obtained with electricity energy from the plant is studied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12887
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301071040.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.