Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorParmaksızoğlu, Cemtr_TR
dc.contributor.authorYurtseven, Berkertr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-27T12:22:28Z-
dc.date.available2017-01-27T12:22:28Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12805-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada konut olarak kullanılan binalar için enerji kayıp ve kazançları geliştirilen iki ayrı bilgisayar programı ile hesaplanmıştır. Enerji kayıplarının hesabında Türk Standartları Enstitüsünün TS825 ?Binalarda Isı Yalıtım Kuralları? standardında önerilen metot kullanılmıştır. Hesaplama sürelerini kısaltmak ve hesap doğruluğunu sağlamak için Microsoft Visual C# programlama dili kullanılarak bir program geliştirilmiş, ele alınan örnek bir proje ile bilgisayar programının sonuçları kontrol edilmiştir. Enerji kazançlarının hesabında ASHRAE'nin önerdiği ?Konutlarda Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Hesabı? baz alınarak Microsoft Visual C# programlama dili ile enerji kazancı hesaplayan bir program geliştirilmiş, ele alınan örnek proje için değişik yalıtım senaryoları kullanılarak bilgisayar programının sonuçları kontrol edilmiştir. Bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilen hesaplar, hesap süresini kısaltmakta ve kullanıcının hata yapmasını önlemektedir. Çalışmada geliştirilen bilgisayar programları ile binalarda enerji kayıp ve kazanç hesapları pratik ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Enerji kaybı, enerji kazancı, yalıtım Bilim Dalı Sayısal Kodu:tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the energy gains and losses will be calculated by two separate programs developed. For the energy gain calculations, TS825 ?Thermal Insulation in Buildings? of the Turkish Standards Institution is utilized. A computer program is developed in order to shorten the time consumed during calculations and reduce the miscalculations. It is written using Microsoft Visual C# 2005 programming language. The example considered in this study is initially prepared manually and afterwards re-prepared utilizing computer. Following this, the end results are compared. For the cooling load calculations of buildings, ASHRAE?s Fundamentals suggested method ?Residential Load Calculations? is utilized. Again, a computer program is written with Microsoft Visual C# 2005 programming language that uses this method. An example project is considered with different scenarios and load calculations are made both manually and by the computer program, later the results are compared. The calculations that are made using a computer provide users with speed and also reduce chances of miscalculation. With the programs that are developed in this study, residential energy calculations can be carried out more practically/more efficiently. Keywords: Energy loss, energy gain, insulation Science Code:en_US
dc.publisherEnerji Enstitüsütr_TR
dc.publisherEnergy Instituteen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEnerjitr_TR
dc.subjectEnergyen_US
dc.titleBilgisayar Yardımı İle Binalardan Enerji Kayıp Ve Kazançlarının Hesabıtr_TR
dc.title.alternativeCalculation Of Energy Gain And Loss In Buildings By Computeren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEnerji Bilim ve Teknolojitr_TR
dc.contributor.departmentEnergy Sciences and Technologiesen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000115947001.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.