Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1280
Title: Alçak Gerilim Hatları Haberleşmesinde Gürültü Analizi
Other Titles: Noise Analysis In The Low Voltage Lines Communication
Authors: Usta, Ömer
Ay, Bayram
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Alçak Gerilim Hatları Haberleşmesi
Gürültü Analizi
Dar bantlı Haberleşme
Powerline Communications
Noise Analysis
Narrowband communications
Issue Date: 2-Nov-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, alçak gerilim hatları haberleşmesi kavramı, dar bant haberleşmesi kavramı, alçak gerilim hatları üzerindeki gürültüler tanımlanmış ve hat üzerinde sürekli var olan arka plan gürültüsü ölçümü yapılmıştır. Zaman domenindeki bu ölçümlerin güç spektrum yoğunluğu Welch methodu ile elde edilerek Avrupa’da CENELEC tarafından izin verilen frekans aralıklarında gürültü analizi yapılmıştır. Ölcüm cihazını hatta bağlamak için kuplaj devresi kullanılmıştır. Fabrika sahasında üç farklı noktadan alınan dataların güç spektrumu incelendiğinde hatta bağlanan yüklerin gürültü oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanında hatta sürekli mevcut olan arka plan gürültüsünün beyaz gürültü karakteristiğinde olmadığı ve frekans arttıkça gürültü seviyesinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca gürültü kaynağına yani yüklere yaklaşıldıkça gürültü seviyesinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, the concept of low voltage lines communication, narrow band communication and the noise over low voltage lines are defined and the measurement of background noise are performed which are existing continously on the grid. By obtaining the power spectral density of this measurement via Welch method, the noise analysis are performed in the frequency range allowed by CENELEC in Europe. In order to connect the measurement device to the line, coupling circuit is used. The power spectral density of the datas measured at the three different points in the plant show that the loads connected to the grid generate the noise. In addition, the background noise is not white noise and with the increase of the frequency, there is a decrease at the level of noise. Furthermore, the closer the measurement location is to the noise source (loads), the higher the noise level is.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1280
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11087.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.