Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12761
Title: Yol Aydınlatmasında Enerji Maliyet Analizi
Other Titles: Energy Cost Analysis İn Road Lighting
Authors: Onaygil, Sermin
Özkızılkaya, Özlem
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Energy
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu çalışmada, yol aydınlatma tesisatlarında maliyete etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bütün parametreleri içeren bir analiz formülünün oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye koşulları için geçerli olan malzeme ve enerji fiyatları vb. temin edilmiş, gerekli kabuller yapılarak seçilen örnek yol modellerinde dört farklı aydınlatma düzeneği için CIE115' göre belirlenen kriterleri sağlayan toplam 33 tesisat elde edilmiştir. Her bir tesisata yol aydınlatması maliyet hesaplamalarında sıklıkla kullanılan beş farklı maliyet formülü uygulanmış, bu formüller irdelenerek farklılıkları ortaya konmuştur. Formüllerin uygulanması ile oluşan 165 tane durum teker teker irdelenmiş, her durum için maliyeti etkileyen parametrelerin toplam maliyete olan etki dereceleri belirlenmiştir. Bu etki derecelerini dikkate alarak, kolay uygulanabilirlik ve doğru sonuç elde edilebilmesi amaçlı yeni bir maliyet analiz formülü oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar tartışılmış ve Türkiye'de enerji verimli ve maliyet etkin yol aydınlatması yaratılabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda öneriler sunulmuştur.
In this study, it is aimed to create a formula which include all the parameters influencing the cost of a road lighting system. For this purpose, needed material price and enegy price etc. valid in Turkey conditions are taken into consideration, and based on the necessary assumptions done for four different road lighting installations in chosen road models, 33 installations which satisfy the quality criteria specified by CIE115 are obtained. For each installation, frequently used five road lighting cost calculation formulas are applied. All the formulas are analysed in order to determine their differences between each other. By applying these formulas, 165 cases are obtained and for each case the strenght of all the parameters influencing the total cost are determined. In the aim of having easy practicability and exact results, a new road lighting calculation formula is developped by taking into consideration the strenghts of these parameters. Obtained results are argued and some recommendations about energy efficient and cost effective road lighting in Turkey are proposed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12761
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301041042.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.