Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12648
Title: Sahne Performanslarında Işığın Rolü Ve Önemi
Other Titles: The role and importance of light in stage performances
Authors: Koç, Adnan
Gardner, Olcay Muslu
264408
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Sahne ve Görüntü Sanatlar
Işık
Işıklama tasarımı
Işıklandırma
Performans
Sahne
Sahne aydınlatması
Sahne sanatları
Folklore
Performing and Visual Arts
Light
Lighting design
Lighting
Performance
Stage
Stage lighting
Stage arts
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, sahne sanatlarında önemli bir yeri olan ışığın rolü, ışık tasarım süreci ve işleyişi anlatılmakta, ayrıca ülkemizin önde gelen dans gruplarının sahne ışık uygulamaları incelenmektedir. Sahne ışıklandırması konusu anlatılarak, ışığın tarih içindeki gelişimine ve günümüz teknolojisi ile kullanılan ışığın sahne sanatları üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Işığın günlük hayatımızdaki fonksiyonları, kontrol edilebilir özellikleri, sahne ışık elemanları ve ışık teknik ekibinin görevlerinden bahsedilmektedir. Sahne performanslarında uygulanan ışık tasarım teknikleri incelenerek, ışık tasarımları ile ilgili çalışma sistemleri ele alınmaktadır. Sonuç olarak; sahne ışık tasarımında tespit edilen sorunlara değinilmekte, mevcut durum tespiti yapılmakta ve çok değerli ışık tasarımcılarının görüşleri değerlendirilerek çözüm önerileri verilmektedir.
This study explains the important role of lighting, lighting design process, lighting applications for the performing arts, and examines the lighting applications of this country?s premier dance groups. It evaluates lighting devolepments, and focuses on the effect of modern lighting on the performing arts. It explains light?s functions in daily life, lighting control methods, lighting equipment and the roles of lighting team members. It examines stage lighting design for large productions and the lighting design process in Turkey. In conclusion it discusses the problems of lighting design, examines the current situation and evaluates the recommendations of professional lighting designers
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12648
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000153328001.pdf18.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.