Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12641
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuzoğlu, Nailtr_TR
dc.contributor.authorMazlum, Hakantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessionedMusic,Microphones, Musical instruments , Turkish music,Tone , Instrumentation techniquestr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:07:06Z-
dc.date.available2017-01-19T12:07:06Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12641-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı; Türk müziği enstrümanlarının tarihsel, yapısal ve icra özellikleri incelemek ve bu özelliklere bağlı olarak şekillenen doğru mikrofonlama tekniklerine değinmektir. Şüphesiz ki bir entrümanın tınısal özelliklerin kulaklarımıza iletilmesinde ses kayıt teknolojisinin payı büyüktür. Ses kayıt teknolojisi sayesinde dünyanın en usta müzisyenlerini yanı başımızda konser veriyormuşçasına dinleyebilmekteyiz. Bunun yanı sıra kayda alınan eserler hiç ölmemekle birlikte nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ancak bu teknolojiye hizmet eden çalışmalar çoğunluklu batı müziği enstrümanları üzerinden gidilerek yapılmıştır. Uygun mikrofonlama tekniği araştırmasında Türk müziği enstrümanlarının esas alınmasının temel amacı budur.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study; to examine the historical, the constructional and interpretational features of Turkish Music Instruments and to point out the accurate miking techniques which are shaped by the characteristics `above-mentioned?. It is undoubted that sound-recording technology has a big part while carrying the timbre-characteristics of an instrumental to our ears.Through sound-recording technology, we could listen the music of great musicians as they were performing next to us. In addition to this, the performances which have been recorded do not die and carry out to next generations. Neverthless, the studies which serve to soun-recording technology, have been mostly built over the western-musical instruments.Because of the fact above, the main purpose in this study is, investigating the accurate miking technique that is based on Turkish-Music instruments. I hope that my study would be source as a reference.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectMikrofonlaren_US
dc.subjectMüzik aletlerien_US
dc.subjectTürk müziğien_US
dc.subjectTınıen_US
dc.subjectÇalgılama tekniklerien_US
dc.titleTürk Müziği Enstrümanlarının Tınısal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Bu Çerçevede Mikrofonlama Tekniğitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis Of Turkish Music Instruments’ Timbral Characteristics And The Technique Of Miküng In This Contexten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID289610tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415081010.pdf14.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.