Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKurtisoğlu, Bülenttr_TR
dc.contributor.authorKurnaz, Senemtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessionedMusic,Sociologytr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:07:02Z-
dc.date.available2017-01-19T12:07:02Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12631-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009en_US
dc.description.abstractHalkoyunları ve Müzik bilimsel ve tarihsel süreçte, toplumların kültürel değerlerini en güzel şekilde yansıtan, geçmişten günümüze aktaran ve aktarmaya devam eden bir olgudur. Aynı coğrafya üzerinde beraber yaşayan halkları çok küçük ayrıntılarla birbirinden ayıran ebru renklerinden, unutulmak üzere olanları hatırlatıp, kullanıma sunmak araştırma görevlerimizin başında gelmektedir. Yukarıda belirlenen amaçtan yola çıkılarak araştırmada öncelikle yazılı literatür taranmış, daha sonra alan araştırmasına çıkılarak yaşayan kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle kültürün devamlılığını sağlayan düğün, bayram ve ibadet törenleri kayıt altına alınmıştır. Mardin-Midyat'taki düğün, bayram ve ibadet törenleri kaydedilmiştir. Öncelikle halkoyunları ve müziklerini bilen kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaca hizmetle, Anadolu halklarından biri olan Süryani'lerin uzun yıllardır araştırılmamış olan halkoyunları ve oyun müziklerinin gelecek nesillere aktarılması için hazırlanan bu tezde konular şöyle sıralanmaktadır. Giriş bölümünde konunun ele alınmasındaki neden ve faydalarına, araştırmanın kapsamına, kullanılan metod ve araçların konularına değinilmiştir. İkinci bölümde, Süryani kavramı ve tarihi ele alınmıştır. Geçmişten günümüze yaşanan göçleri, şu anda yaşadıkları bölgeler ve Anadolu halklarından en ayırıcı özelliklerinin başında gelen ibadetlerinin ayrıntıları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, Süryani uygarlığının günümüze kadar taşınmış olan yazıları, edebiyatı, görsel sanatları, şarapçılık ve bağcılık konuları işlenmiştir. Dördüncü bölümde, Türkiye'li Süryani'lerin sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısı, ekonomileri açıklanmıştır. Beşinci bölümde, araştırmanın temel amacını oluşturan halkoyunları, oyun müzikleri ve giyim kuşamları araştırılmıştır. Halkoyunlarının, oyun müziklerinin bölgedeki diğer kültürlerle etkileşimi, halkoyunlarının analiz ve anlatımı, müzik ve ritm yapıları, kadın-erkek giyim kuşamları görsel ögelerle desteklenerek sunulmuştur. Bu araştırma ile Türkiye'de unutulmak üzere olan Süryani halkoyunları ve oyun müziklerinin ulaşılabilen kısmı gün yüzüne çıkarılmak istenmiştir. Pekçok kültürün renginin solmaması gerektiğini vurgulayarak, Süryani halkoyunları ve oyun müziklerinin incelendiği bu yüksek lisans tezinin tüm öğrenci ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyoruz.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectThe progress of Folklore and Music scientific and historical is such a phenomenon that reflects cultural values of the societies in the best waytr_TR
dc.subjecttransfers these into today?s life and still continues to do this transfer. The main task of our study is to remind everybody the colors which are almost forgotten distinguishing by extremely tiny details living in the very same geographical region and to make it available for use. Starting from the goal stated abovetr_TR
dc.subjectfirst written literature was scanned through and later went into the field and tried to get in touch with living sources .Especially the traditional activities like wedding ceremoniestr_TR
dc.subjectfestivitiestr_TR
dc.subjectholidays and religions practices which are granting the continuity of the culture were recorded Wedding ceremoniestr_TR
dc.subjectholidays (bayram ) and religious practices in Mardin ?Midyat region were recorded .Sources with the knowledge of folklore and music were prioritized to get in touch with . In order to serve to the very same goaltr_TR
dc.subjecttopics covered in this thesis which are aimed to pass folklore and folklore music of the Suryanies ` that have not been examined for long yearstr_TR
dc.subjectto the future generations. In Introduction the reason for selecting the topic to study and its expected valuetr_TR
dc.subjectscope of the studytr_TR
dc.subjectthe method used and tools are covered. In the Second Chapter the nation of the Suryanies and history of Suryanies? are examined. Movements and immigrations of Suryanies throughout the historytr_TR
dc.subjectthe geographic locations where they currently live and the most distinguished feature of them from the rest of the Anatolian populationtr_TR
dc.subjectthe details of their religious practices are studied. In the Third Chaptertr_TR
dc.subjectthe written literaturetr_TR
dc.subjectplastic artstr_TR
dc.subjectwinery and wine cultivation of the Suryanies culture which came from to history to nowadays are covered. In the Fourth Chapter social ? economic organizations and population structure of the Suryanies in Turkey are covered. In the Fifth Chapter folkloretr_TR
dc.subjectfolklore music and Suryanies? clothing which are the main goal of this study examined. Folklore and folklore music of the Suryanies?s interaction with the other cultures in the regiontr_TR
dc.subjectanalysis of the folklore and explanation on ittr_TR
dc.subjectthe structure of the music and rhythmtr_TR
dc.subjectwearing styles of men and women with supporting visual inputs are demonstrated. With this thesis we aim to recover folklore and folklore music of Suryanies which could be reached from dark into the daylight. We hope this thesis in which Suryani folklore and folklore music are studiedtr_TR
dc.subjectwill be helpful for all the students and researchers by underlining our belief that none of the existing culture?s color let not fade out .tr_TR
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleMardin Midyat’taki Süryanilerin Halkoyunları Ve Oyun Müzikleritr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID239046tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406011014.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.