Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12629
Title: Kanun İcra Teknikleri
Other Titles: Qanun Playing Techniques
Authors: Öney, Adil Feridun
Teoman, Berker
326685
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Kanun
Müzik aletleri
Çalgılama teknikleri
Music
Kanun
Musical instruments
Instrumentation techniques
Issue Date: 2012
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Kanun enstrumanın yapısının geliştirilmesi ve değişen müzik kültürü icrada da değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişen müzik kültürü içerisinde ?kanun''un çalınış üsluplarında gözle görülür farklar olup, icracılar bu enstrumanın teknik imkânlarını zorlamaya başlamıştır. ?Kanun''un geleneksel icrası ve günümüzdeki icrası arasında farklılıklar vardır. Özellikle mandal sisteminin geliştirilmesinden sonra her iki elin eşit seviyede kullanılmasıyla teknik anlamda birçok yenilik enstrumana eklenmiştir. Sağ ve sol elin eşit derecede kullanılması ve çalış tekniğinin geliştirilmesiyle birlikte daha seri ve pratik icralar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda çalışmada birçok kaynak incelenip ?kanun''un kökeni, tarihçesi ve fiziksel yapısıyla birlikte önemli lutiyeler ve icracılar hakkında bilgi verilmiş, geleneksel ve günümüz kanun çalış teknikleri incelenmiş, önemli kanun icracılarıyla çalış teknikleri hakkında görüşülmüştür.
Improvement about Qanun structure and changed music culture has brought change in performing. In this music culture, qanun performing style changed significantly and performers has forced this instruments technic opportunities. There are big differences betweent traditional and current qanun performing. Especially improvement about latch system changing, in technical level, most of achievement it has brought as using two hands in same degree.Using left and right hand in same degree, improvement in performing technic, rapid and pratic performings has occured. In this scope, while making research about lot of sources, with qanun origin, history and phsyical structure was given information about important qanun instrument makers and performers. Traditional and current qanun performing styles has researched and negotiated about qanun perform technics with important qanun performers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12629
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415091037.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.