Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12620
Title: Profesyonel Dansçılarda Sahne Makyajı
Other Titles: Profesyonel dansçılarda sahne makyajı
Authors: Ötken, Nihal
Ayatar, Mehtap Fidan
264415
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Sahne ve Görüntü Sanatları
Dansçılar
Makyaj
Sahne
Performing and Visual Arts
Dancers
Make-up
Stage
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Yapılan çalışmada ilk olarak sahne, dans, makyaj ve ışık kavramlarının tanım ve tarihçeleri, konunun önemi ve anlaşılabilirliliği açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın asıl amacı, tüm bu etkenlerle gelişen ve ayrı bir alan olan sahne makyajının, makyaj yapan kişi ve seyirci açısından öneminin vurgulanmasıdır. Buradan hareketle, ilerleyen bölümlerde makyajın yapıldığı yüzey olan yüz hakkında anatomik ve tipolojik açıklamalara yer verilmiş ve yüz üzerinde yapılacak olan değişikliklerde kullanılan malzemeler ve bunların kullanılış şekli hakkında bilgi verilerek, sahne makyajının uygulama aşamaları örneklerle açıklanmıştır. Tüm bunların yanında, farklı tiplemelerin hayata geçirilmesi açısından önemli olan değişik efekt uygulamaları ile farklı yaş dönemi uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında profesyonel dansçıların yapmış oldukları birkaç örnek incelenmiştir. Yapılan çalışmanın ve pratik hayatta kazanılan deneyimlerin bir araya getirilmesi ile sonuç ve öneriler bölümleri oluşturulmuştur. Halk oyunlarımızın sahnelenmesi sırasında uygulanan makyaj tipi veya tiplerine ilişkin bir çalışmaya rastlanılamadığından sadece geleneksel makyajın unsurlarına yer verilmiş, bunun yanında ağırlıklı olarak çalışmaya adını veren ?sahne makyajı? üzerinde durulmuştur. Bu noktada kaçınılmaz olarak yapılan açıklamalar diğer sahne sanatlarıyla ortak bir paydayı oluşturmuştur. Sahne makyajının sadece el becerisine dayalı bir meslek olmadığı, aksine ciddi bir birikim ve vizyon gerektirdiği görülmüş, bir eserin sahnede aldığı reaksiyonun içinde makyaj tasarımının ne denli büyük bir yer kapladığı aktarılmaya çalışılmıştır. Sahne makyajı ister bir makyaj uzmanı tarafından uygulansın, isterse de oyuncunun kendisi tarafından hayata geçirilsin, unutulmaması gereken nokta, sahne makyajının kişisel bir tasarım ve uygulama sürecinden geçerek hayata aktarıldığı gerçeğidir. Buradan hareketle sahne makyajı, her zaman kişilere göre farklı yorumlara açık olarak gelişimini sürdürecek bir alandır.
In order to establish the significance of the topic and to render it more understandable, the study begins with a list of terms related to, and short history of, dance stages, dance, makeup and light. The purpose of the study is to emphasize the importance of stage makeup-which has developed in relation to the above factors and as a separate field-both for the dancers and the audience. The study continues with a survey of face types and its anatomy in view of the fact that the face is the medium onto which makeup is applied. In this part, stage makeup is explained using examples, and the types of changes made to the face, as well as the materials used to affect these changes, are explained. Additionally, special effects makeup--which is important for rendering unusual characters--as well as age-change makeup is dwelt upon. The last part of the study contains a synopsis of the earlier sections, and presents several examples of makeup used by professional dancers. The Conclusion and Suggestions sections are comprised of an amalgamation of the above findings and real life experience. No studies known to this author outline the types of makeup applied to Turkish folk dancers; as such, only traditional makeup has been covered in this study. Apart from this, the focus has been on dance scene makeup the topic of this study. This comprises the linch pin of the present study and other histrionics. The main message of the study is that dexterity is not enough for successful stage makeup; it is an art which can only be perfected after years of practice and one which requires creative vision. Also noteworthy is the fact that the feedback received from the audience during performance is determined in significant part by the quality of makeup on the performers. Whether applied by a professional makeup artist or by the performers themselves, it is important to remember that makeup is a personal creative process. As such, stage makeup will always be open to personal interpretation and its development will be dependent upon personal effort.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12620
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415941007.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.