Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12617
Title: Mızraplı Çalgılardan Udun Restorasyon Teknikler
Other Titles: Restoration techniques of oud
Authors: Açın, Yücel
Söylemez, Mehmet
239042
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada ülkemizde yaygın olarak kullanılan mızraplı çalgılardan udun restorasyonu konusu ele alınmıştır. Çalışma içerisinde başlangıç olarak restorasyon konusu ve tarihçesi ele alınmıştır. Bunun yanında bir çalgıda restorasyon konusu açıklanarak tarihçesi verilmiştir. Bu tarihçeyle birlikte çalgı yapımcısı, tamircisi ve restoratörü arasındaki farklılıklar temel çıkış noktası olarak verilmiştir. Tezin sonraki bölümünde etiketler konusu ele alınmıştır. Bu kısımda etiket konusu açıklanarak bazı yapımcıların etiketlerinden örnekler verilmiştir. Uygulama bölümünde ise batı sazlarında uygulanan bazı yöntemlerin yanında özgün bazı yollarda kullanılarak, uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar yapılan işlemlerin fotoğraflanmasıyla gösterilmiştir.
In this study, commonly used in our country the instrument has been taken up for restoration of oud. Working as the beginning of the restoration and history are discussed. Besides, history will be on the restoration of the instrument are given. This history with the instrument maker, mechanic, and the differences between restorer is provided as a basic starting point. The next section of the thesis has been taken up on the label. Open this section of the label were given as examples of the label from some makers. Application in the west, some methods are applied in addition to the original instrument used in some ways, the applications were made. These applications are shown by photographs of the process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12617
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415051008.pdf19.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.