Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKurtşoğlu, Bülenttr_TR
dc.contributor.authorGünay Güngör, Banutr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessionedFolklore tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:06:55Z-
dc.date.available2017-01-19T12:06:55Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12615-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006en_US
dc.description.abstractRize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açısından İncelenmesi? adlı bu tez çalışmasında, Rize oyunlarının ritmik yapılarından yola çıkarak, hareket cümleleri birim zamanlara bölünmüştür. Her hareket cümlesi ele alınırken vücuttaki ayak, bacak, gövde ve kol pozisyonları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dokuz oyun ele alınarak, yörede kullanılan vücut hareketlerinin genel karakteristik özelliği de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Oyunlar hareket açısından incelenirken; halk oyunlarının eğitim ve öğretiminde tercih edilen ifadeler göz önünde bulundurularak tanımlamalar yapılmıştır. İlk bölümde, kültürel değerlerin korunmasıyla ilgili genel bir açıklama yapılmış ve bu değerlerin yok olup silinmemesi, hatta var olanın yozlaştırılmaması için; araştırılması, ortaya çıkarılması, korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Rize ili hakkında genel bir bilgi verilmiş ve yörenin tarihsel geçmişine kısaca değinilmiştir. Yörenin tarihsel süreci incelendiğinde, kültürlerin zengin birikiminin kaynağı ve geleneksel kültürdeki yeri daha iyi görülmektedir. Üçüncü bölümde, ?horon?un kelime anlamı, farklı kaynaklardan yararlanılarak çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Dördüncü bölümde ise, oyunların vücuttaki ritmik açılımları; hareketin aktif olarak yoğunlaştığı bölgelere göre (ayak, bacak, gövde ve kollar) ele alınmıştır. Birim zaman içerisindeki dağılım şekli, fotoğraflarla desteklenerek sunulmuştur. Sonuç bölümünde, tez çalışması boyunca dile getirilenler ışığında, Rize yöre oyunlarının ritmik yapıları, hareketin vücuttaki uygulanış şekli, oynanış formları gibi yönleri ele alınmış ve bunlarla ilgili tespitler yapılmıştır.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectIn this thesis studytr_TR
dc.subjectnamed ?Analyzing Rize Native Folk Dances in Terms of Motion?tr_TR
dc.subjectstarting from the rhythmic formation of Rize dancestr_TR
dc.subjectmotion poses were divided into unit beats. While handling each motion posetr_TR
dc.subjectthe spots of foottr_TR
dc.subjectlegtr_TR
dc.subjecttrunk and arm positions of the body were taken into consideration. In this context nine dances were studied and general characteristics of the lokal body motions were tried to be clarified. While the dances were being analyzed in the motion fieldtr_TR
dc.subjectthe definitions of the terms that were used in folk dances were given bearing in mind the fact that it?s taught and trained. In the I.Parttr_TR
dc.subjectregarding the preserve of the cultural assetstr_TR
dc.subjecta general idea was given and some points were presented to those who would appreciate its value. Moral values should be inspectedtr_TR
dc.subjectseeked and protected. If we can preserve and develop them we wouldn?t be only protecting our native culture but we would also be transferring it to the generations after us. In the II. Parttr_TR
dc.subjectthe city itself was generally introduced and the local history was mentioned briefly. As the historical process was discussedtr_TR
dc.subjectone would understand the reason of its rich culture and can see where it stands and how important that standing is to our culture. In the III. Parttr_TR
dc.subjectfurthermoretr_TR
dc.subjectseveral illustrations of the word definition of ?horon?tr_TR
dc.subjectsupported from a variety of different sourcestr_TR
dc.subjectwere found within reach. In the IV. Parttr_TR
dc.subjectthe rhytmic distribution of the dances in the body and the center point of the motions according to foottr_TR
dc.subjectlegtr_TR
dc.subjecttrunk and arms were examined. Illustrations of unit beats were argued and presented with the photos. In the Final Part and with the light of the topics discussed in this thesis studytr_TR
dc.subjectsome parts such as the rhythmic formation of Rize folk dancestr_TR
dc.subjectthe illustration of the motiontr_TR
dc.subjectdancing styles were studied and related conclusions were madetr_TR
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)en_US
dc.titleRize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açışından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalyzing Rize native folk dances in terms of motionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID209581tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000118155001.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.