Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12607
Title: Türk Destanlari Ve Müzik Unsurları
Authors: Uslu, Recep
Tüfekçioğlu, Seda
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Destan şüri
Türk
Halkbilim
Türkiye
Music
Epic poetry
Turkish
Folklore
Turkey
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract:  Destanlar bir ulusun gelenek ve göreneklerini yansıttığından dolayı müzik sanatı da sıklıkla destanlarda karşımıza çıkmaktadır. Destan bir milletin eski zamanlarda başından geçen büyük hâdiselerin halk dilinde edebi şekil almasıdır. Destanlar babadan oğula anlatıla anlatıla geçer, farklı unsurlarla süslenir ve birçok nesillerin ortak ürünü olarak ortaya edebi bir ürün çıkar. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Müziği Programında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan "Türk Destanları ve Müzik Unsurları" isimli bu çalışma giriş, onu takip eden iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde mitoloji ve destan tanımı yapıldıktan sonra Türk destanları ve içerikleri hakkında bilgi verildi. Destanları İslamiyet öncesi Türk Destanları ve İslamiyet Sonrası Türk Destanları olmak üzere iki başlık altında ele alındı ve bu destanlar hakkında genel bilgi verildi. İkinci bölümde müzik ve mitoloji ilişkisi hakkında bilgi verildikten sonra, destanlar ve müzik arasındaki bağlantı kuruldu. Tezin sonuç kısmında, yapılan çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkartılan sonuçlan belirtildi. 
Epopees reflect the tradition of a nation so we can also see music in epopees. We can see big events in epopees and these events take shape as a literary product. These events change with time and become associated product of a nation. This work prepared in ITU Social Institute as a master program thesis. The name of our work is "Türk Destanları ve Müzik Unsurları" consisted of two parts and result. The first part is general definition about mithology and epopee. We searched Turkish epopees as before Islam and after Islam and we gave general information about these epopees. After giving information about music and mythology in the second part, at the end we gave the result of this thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12607
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
413021040.pdf577.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.