Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12603
Title: Hatay İli Harbiye Ve Şenköy Beldeleri Müzik Kültürü
Authors: Karahasanoğlu Ata, Songül
Baği, Resul
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Hatay
Hatay-Harbiye
Hatay-Şenköy
Müzik kültürü
Nusayriler
Türküler
Uzun havalar
Music
Hatay
Hatay-Harbiye
Hatay-Şenköy
Music culture
Nusayrians
Folk songs
Long melodys
Issue Date: 2007
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: "Hatay ili Şenköy ve Harbiye Beldeleri müzik kültürü" adlı çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde tarih araştırmamıza yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla Hatay bölgesi'nde insan varlığının tespit edildiği ilk günden Şenköy ve Harbiye (Nusayri) 'lerin bölgede gözüktüğü döneme kadar olan kısım ilk bölümde incelenmiştir. Bölgede yaşayan yerli halklardan, Nusayrilerin gerçekte ne anlama geldiği konusundan, kolonileşme çağındaki, bölgeye kattıkları düşünülen kültürel birikimlerden ve bunların diğer Türk topluluklarıyla olan bağlantılarından söz edilmiştir Çalışmamızın sonraki bölümlerini Harbiye ve Şenköy oluşturmaktadır. Bölge halklarının kimlik analizi, Anadolu'daki faaliyetleri, çevreyle etkileşimleri ve dinsel yapılan üzerinde durulan konulardır. Ardından bölge müziği ile ilgili araştırmalarımızın meyvesi olan bölüm gelmektedir. Bu bölümde önce bugüne kadar derlenmiş Şenköy bölgesi müzikleri ardından da tarafımızca notaya alınmış yörede ki uzun hava ve türküler derlenmiş ve notaları yayınlanmıştır. Ayrıca Harbiye beldesinde görülen ve uzun havalara kendi adını veren mevvâller ele alınarak incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında da bölge halklarının müzik icrasında kullandığı çalgılar ve Nusayrilerin en tanınmış enstrümanı olan Zamr incelenmiş ve Zamr sanatçıları hakkında bilgilere yer verilerek sonuç bölümüne varılmıştır. vııı
The subject of "Comparing Hatay and Hatay's town which are Şenköy and Harbiye's artistic life's." is constituted in four parts. First part is included the history researches. If we say in an order we will talk from first human beings in Hatay up to first humans seen from Harbiye (Nusayri). This subject is studied in first part. Talked with the local community about the meaning of being Nusayri, how they additive the cultural aggregation in the era of getting colony and talked the connection with other Turkish community. Harbiye and Şenköy is constituting our second part of work. In this part I have talked about the identification analyses of the people of zone, the activities in Anatolia, interaction of environment and religious structures. And in the third part you will see the researches of music. In this part, firstly we will see Şenköy' s music's and after that you will find the uzun hava and folk music's note in this part. And also in this part Me waller has analyzed. Harbiye's uzun hava named by Mewaller. And finally in this part you will find the instruments which local people used and you will find Nusayri' s most popular musical instrument Zarnr. Zamr has examined and you will find information about zamr performer. rx
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/12603
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415041019.pdf13.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.